zadanie nr 2

2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych


Lokalizacja

Projekt przewiduje montaż trzech  inteligentnych systemów aktywnych przejść dla pieszych. Jedno z przejść znajduje się na ul. Konstytucji 3 Maja, naprzeciw wejścia do szkoły, dawnego Publicznego Gimnazjum nr 3. Drugie, na ul. Krasickiego, za blokiem Os. Południe 15, prowadzi do placu zabaw, tzw. Wioski Indiańskiej. Trzecie znajduje się na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Koszarowej, przy zejściu do Parku Solidarności.

Skrócony opis

Projekt zakłada powstanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w miejscach niebezpiecznych, często uczęszczanych przez dzieci i młodzież. Proponowany system przejść znacznie poprawi bezpieczeństwo. Przejścia wykonane z nawierzchni antypoślizgowej, mają białe pasy z czerwonym obramowaniem, a na nim aktywne punkty świetlne i odblaskowe, czujniki ruchu i lampy ostrzegawcze.

Opis zadania

Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zastosowania inteligentnego systemu aktywnego przejścia dla pieszych. System ten, informuje kierowców  o osobach znajdujących się w obszarze przejścia. Dzięki zastosowaniu czujników ruchu, które uruchamiają się w momencie, gdy do przejścia zbliży się pieszy, system włącza pulsujące światła ostrzegawcze LED zamontowane w jezdni wzdłuż krawędzi przejścia. Od zewnątrz światła przejścia są czerwone, od wewnątrz białe. Dodatkowym ostrzeżeniem dla kierowców są lampy ostrzegawcze z pulsującym pomarańczowym światłem, zamontowane na słupkach ze znakiem „przejście dla pieszych”, one również aktywowane są przez czujniki. Dzięki zsynchronizowaniu obydwu świateł, kierowca odpowiednio wcześniej otrzymuje informacje o ruchu pieszych wokół przejścia.
System nie ingeruje w płynność ruchu pojazdów.

Uzasadnienie

Inteligentne przejścia dla pieszych informują kierowcę o osobach będących na przejściu dla pieszych, a także o osobach zbliżających się do strefy przejścia. Zsynchronizowane ze sobą elementy ostrzegawcze ( czujniki ruchu, punktowe elementy świetlne, lampy umieszczone nad znakiem drogowym D-6), znacznie poprawiają bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz osób kierujących.  Kierowca dostrzeże sygnały świetlne w nocy nawet z 800 metrów, a w dzień z 200 metrów.
Uzasadnieniem instalacji aktywnych przejść dla pieszych jest przede wszystkim:
- bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza tych najmniejszych,
- bezpieczeństwo kierujących, którzy z daleka ostrzegani są o pieszych znajdujących się w pobliżu przejścia.

Beneficjenci zadania

Osoby poruszające się po Grajewie, zarówno piesi jak i kierowcy.

Obszar tematyczny

Projekt obejmuje sprawy dróg miejskich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablice informacyjne zwierające logo BO oraz informację: „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2021”3 000 zł
2Aktywne przejście dla pieszych ul. Konstytuacji 3 Maja, naprzeciw szkoły45 000 zł
3Aktywne przejście dla pieszych ul. Konstytucji 3 Maja , wyjście do Parku Solidarności45 000 zł
4Aktywne przejście dla pieszych, ul. Krasickiego40 000 zł
Łącznie: 133 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki