zadanie nr 1

1. Plac zabaw z siłownią przy Pływalni i Muzeum Mleka


Lokalizacja

Teren przy ul. Ekologicznej (teren za Pływalnią Miejską i Muzeum Mleka)

Skrócony opis

Dla każdego coś dobrego :)
Bezpieczny plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna dla dorosłych, a dla młodzieży dwie solarne ławki multimedialne z WiFi i możliwością ładowania USB

Opis zadania

W parku ma zostać wykonany bezpieczny plac zabaw zgodny z normą PN-EN 1176, składający się z:
1. zestaw Wieża 12
2. huśtawka kombinowana
3. trampolina ziemna
4. huśtawka ważka podwójna
5. sprężynowiec konik
6. sprężynowiec skuter
7. karuzela wielki wirujący talerz
Na placu z kostki brukowej w pobliżu placu zabaw ma zostać wybudowana siłownia zewnętrzna składająca się z mocowanych na jednym pylonie 2 urządzeń w parach:
1. podciagacz + wypychacz  
2. wahadło + steper              
3. orbitrek + rowerek
4. narciarz + wioślarz
5. twister + biegacz
Montaż na kostce brukowej w pobliżu placu zabaw dwóch solarnych ławek multimedialnych z WiFi i możliwością ładowania USB.

Uzasadnienie

Wybudowanie placu zabaw wraz z trampoliną ziemną oraz siłowni zewnętrznej, w tym parku jest uzasadnione, gdyż jest to w tym obszarze jedyne i idealne miejsce do wypoczynku dla mieszkańców miasta oraz aktywności ruchowej mieszkańców. Montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ławki multimedialnej byłby kontynuacją  rewitalizacji przestrzeni parku. Będzie miał pozytywny wpływ na zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i dorosłych. Realizacja tego zadania wpłynie pozytywnie na psychofizyczny rozwój dzieci. Nowe zabawki będą atrakcyjne wizualnie i bezpiecznie, a dzieci chętniej będą z nich korzystać, wspinać się, zjeżdżać i skakać na trampolinie ziemnej.
Dodatkową atrakcja w tym parku będzie montaż w pobliżu placu zabaw dwóch solarnych ławek multimedialnych z WiFi i możliwością ładowania USB.
Bardzo ważne jest także, to iż podczas wyjścia do parku cała rodzina będzie mogła bezpiecznie i aktywnie spędzić czas wspólnie na świeżym powietrzu.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy miasta Grajewo. Przede wszystkim całe rodziny, rodzicie i dzieci w wieku od 3 do 14 lat, osoby starsze.

Obszar tematyczny

Obszar tematyczny zadania jest zgodny z zadaniami własnymi gminy, a mianowicie art. 7 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. obejmuje sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablica informacyjna o wymiarach ... x ... cm, zwierająca logo BO oraz informację: „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2021”500 zł
2zestaw Wieża 12 25 200 zł
3huśtawka kombinowana 10 200 zł
4trampolina ziemna12 270 zł
5huśtawka ważka podwójna3 660 zł
6sprężynowiec krówka2 500 zł
7karuzela wielki wirujący talerz 10 300 zł
8 podciagacz + wypychacz 9 686,25 zł
9wahadło + steper 7 426,15 zł
10orbitrek + rowerek 9 815,40 zł
11narciarz + wioślarz11 494,35 zł
12twister + biegacz 8 523,90 zł
132 solarne ławki multimedialne36 162 zł
Łącznie: 147 738,05 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1ewentualne koszty eksploatacji po upływie okresu gwarancyjnego300 zł