zadanie nr 3

3. Ogrodzenie boiska do siatkówki plażowej


Lokalizacja

Park Wolności przy ul. Strażackiej

Opis zadania

Ogrodzenie istniejącego boiska do siatkówki plażowej ogrodzeniem wykonanym z siatki ogrodzeniowej o wysokości 4 metrów w odległości 2 metrów od krawędzi boiska. Wykonanie dwóch furtek wejściowych po przeciwnych stronach boiska. Uzupełnienie nawierzchni boiska piaskiem o odpowiednich parametrach (przesianym i płukanym o frakcji od 1 mm do 3 mm) warstwą o grubości co najmniej 10 cm.

Uzasadnienie

Celem zadania jest zapewnienie ogółowi mieszkańców dostępu do dobrej jakości boiska do piłki siatkowej, zabezpieczonego przed zwierzętami i zapewniającego komfortową rozgrywkę. Ponadto realizacja zadania zapewni ochronę nasadzeń zielonych przed zniszczeniami powodowanymi przez uciekające piłki. Realizacja zadania pozwoli też na dokończenie niezakończonej inwestycji w postaci jedynego boiska do siatkówki plażowej w Grajewie.

Beneficjenci zadania

Ogół mieszkańców miasta.

Obszar tematyczny

Sprawy kultury fizycznej i turystyki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablica informacyjna o wymiarach ... x ... cm, zwierająca logo BO oraz informację: "Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2020"500 zł
2Siatka ogrodzeniowa o wys. 4 m rozmiar oczka 45x454 500 zł
3Słupki ogrodzeniowe + 2 bramki wejściowe4 500 zł
4Piasek 5 ton200 zł
5Koszt robocizny2 000 zł
Łącznie: 11 700 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogólne koszty konserwacji w postaci sprzątania, pielenia koszenia trawy100 zł