zadanie nr 5

5. Ławeczka z wilkami – mała architektura miasta.


Opis zadania

Ławeczka z wilkami wykonana ze stopów metali. Artystyczne obramowanie symbolu miasta. Miejsce wypoczynku, fotografii z wakacji. Pomysłowe ujęcie wilka - jako elementu towarzyszącemu, może być to wilk, który siedzi, podchodzi do ławki itp. Mała architektura miasta podnosząca atrakcyjność centralnego punktu.

Uzasadnienie

To nawiązanie do symbolu miasta, który w formie małej architektury uatrakcyjnia śródmieście. Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta, stały element fotografii pamiątkowej. Ławeczka ma charakter ciekawostki, wypełniony o element np. potarcia uszu wilka, które przynoszą szczęście może budować naszej legendę miejską.

Beneficjenci zadania

Mieszkańcy miasta, turyści, przyjezdni, młodzież, uczniowie, miasto (główne skupienie)

Opis lokalizacji

Park przy ul. Wojska Polskiego

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Zgodny z Art 7 ust 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 Dz. U. 1990 Nr 16. poz 95.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Tablica informacyjna o wymiarach 25x 30 cm, zwierająca logo BO oraz informację: „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2019”300 zł
2Ławeczka - projekt3 000 zł
3Ławeczka - wykonanie15 000 zł
4Ławeczka - instalacja (montaż)2 000 zł
Łącznie: 20 300 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki