zadanie nr 2

2. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades


Lokalizacja

Boisko piłkarskie przy Klubie Hades, 19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego.

Skrócony opis

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego polegająca na zamontowaniu 8 słupów oświetleniowych na boisku o zasięgu 20-30 metrów. Instalacja zostanie wyposażona w czujnik zmierzchu co przyczyni się do oszczędności prądu oraz sterownik do programowania czasu i godzin oświetlania.

Opis zadania

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego polegająca na zamontowaniu 8 słupów oświetleniowych na boisku o zasięgu 20-30 metrów. Instalacja zostanie wyposażona w czujnik zmierzchu co przyczyni się do oszczędności prądu oraz sterownik do programowania czasu i godzin oświetlania.

Uzasadnienie

Boiska piłkarskie bez systemów naświetlania przechodzą powoli do historii. By w pełni korzystać z zalet boisk trawiastych nieodzowne staje się stosowanie odpowiedniego oświetlenia. Realizacja tego zadania zbliży kluby sportowe oraz sekcje piłkarskie działające na terenie Miasta Grajewo do poziomu rozgrywek odbywających się w innych miejscowościach posiadających już dawno boiska piłkarskie z odpowiednio naświetloną murawą boiska.
  Problem jaki pojawia się w użytkowaniu boisk o których mowa to brak profesjonalnego systemu oświetlenia. Jest to sposób dalece nie profesjonalny, który w dużym stopniu ogranicza użytkowanie płyty boiska. Brak oświetlenia w okresach popołudniowych powoduje ograniczenia w funkcjonowaniu boiska, a co za tym idzie murawa boiska staje się nieużyteczna dla zawodników z niej korzystających.

Beneficjenci zadania

Wykonanie zadania będzie służyło przede wszystkim dla tych mieszkańców, którzy korzystają w sposób regularny z trawiastych boisk naszego miasta. Będą to w dużej mierze pasjonaci piłki nożnej, ale nie tylko! Cała społeczność miasta będzie mogła cieszyć się wypoczynkiem na dobrze utrzymanej i doświetlonej nawierzchni trawiastej podczas organizacji różnego rodzaju imprez plenerowych. Nieocenioną zaletą będzie poprawa stanu bezpieczeństwa jak również możliwości korzystania z boiska do późnych godzin wieczornych procentująca przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez sportowych oraz kulturalnych.

Obszar tematyczny

Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablica informacyjna o wymiarach 100 x 150 cm, SZT 2 zawierająca logo BO oraz informację: „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2019”300 zł
2Całkowity koszt wykonania systemu oświetlenia95 000 zł
Łącznie: 95 300 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roczny koszt przeglądu 500 zł

Załączniki