zadanie nr 3

3. Śmieciomaty z nagrodami


Lokalizacja

Miejsca ogólnodostępne i często uczęszczane: np. Park Solidarności oraz plac przed Urzędem Miasta.

Skrócony opis

Zakup i wdrożenie zautomatyzowanych urządzeń służących do przyjmowania uprzednio zdefiniowanych surowców wtórnych. Za oddane śmieci mieszkańcy otrzymują punkty, które upoważniają do nagród np. bilety do kina, zniżki na wybrane usługi miejskie, rabaty do biorących udział w akcji sklepów, gadżety itp.  

Opis zadania

Zadanie będzie polegało na zakupie i wdrożeniu zautomatyzowanych urządzeń służących do przyjmowania uprzednio zdefiniowanych surowców wtórnych (np. aluminium, PET, szkło, baterie). Za oddane śmieci mieszkańcy otrzymują punkty, które upoważniają do nagród np. bilety do kina, zniżki na wybrane usługi miejskie, rabaty do biorących udział w akcji sklepów, gadżety itp. Zbiórka punktów będzie odbywać się poprzez połączoną z maszyną aplikacją, którą mieszkaniec będzie mógł pobrać na telefon. W pierwszym etapie projektu należy wyłonić wykonawcę, określić lokalizację urządzeń oraz ustalić plan punktacji i nagrody. Następnym etapem jest dostarczenie i instalacja urządzeń w określonych wcześniej miejscach. Końcowa część projektu to oddanie urządzeń do użytku.

Uzasadnienie

Projekt ma na celu aktywizację oraz motywowanie mieszkańców do działań przyjaznych dla środowiska, a w dłuższej perspektywie zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców w zakresie segregacji śmieci.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy miasta.

Obszar tematyczny

Obszar tematyczny zadania jest zgodny z zadaniami własnymi gminy, a mianowicie art. 7 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablica informacyjna o wymiarach ... x ... cm, zwierająca logo BO oraz informację: „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2022”500 zł
2Zautomatyzowane urządzenia do segregacji śmieci 2 szt., wraz z aplikacją umożliwiającą zbieranie punktów140 000 zł
3Koszt nagród4 840 zł
Łącznie: 145 340 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Energia elektryczna160 zł