zadanie nr 2

2. Plac zabaw i siłownia przy Pływalni Miejskiej


Lokalizacja

Zadnie ma być zrealizowane w sąsiedztwie Pływalni miejskiej , Muzeum Mleka oraz nowo wybudowanego bloku przy ulicy Targowej i Ekologicznej.

Skrócony opis

Wspólny czas, niby tyle godzin spędzamy wspólnie z dziećmi, ale czy jesteśmy w tym czasie razem czy tylko obok siebie? Tak niewiele trzeba, aby wspólnie spędzone chwile były dla wszystkich radosne i niezapomniane. Najlepszym i najbardziej dostępnym miejscem do tworzenia wspólnych wspomnień i wspierania rozwoju dziecka już od najmłodszych lat jest oczywiście plac zabaw.

Opis zadania

W parku ma zostać wykonany bezpieczny plac zabaw zgodny z normą PN-EN 1176, składający się z:
1. zestaw Wieża 12
2. huśtawka kombinowana
3. trampolina ziemna
4. huśtawka ważka podwójna
5. sprężynowiec konik
6. sprężynowiec skuter
7. karuzela wielki wirujący talerz
Na placu z kostki brukowej w pobliżu placu zabaw ma zostać wybudowana siłownia zewnętrzna składająca się z mocowanych na jednym pylonie 2 urządzeń w parach:
1. podciągacz + wypychacz  
2. wahadło + steper              
3. orbitrek + rowerek
4. narciarz + wioślarz
5. twister + biegacz
Montaż na kostce brukowej w pobliżu placu zabaw dwóch solarnych ławek multimedialnych z WiFi i możliwością ładowania USB.

Uzasadnienie

Wybudowanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w tym parku jest uzasadnione, gdyż jest to w tym obszarze jedyne miejsce do wypoczynku dla mieszkańców miasta oraz aktywności ruchowej mieszkańców. Montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ławki multimedialnej byłby kontynuacją rewitalizacji przestrzeni parku. Realizacja tego zadania wpłynie pozytywnie na psychofizyczny rozwój dzieci. Nowe zabawki będą atrakcyjne wizualnie i bezpiecznie.
Dodatkową atrakcją będzie montaż w pobliżu placu zabaw dwóch solarnych ławek multimedialnych z WiFi i możliwością ładowania USB.
Kolejny atut to rodzinne aktywnie spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna, w związku z tym iż jest to ogólnodostępne miejsce dla wszystkich mieszkańców będzie miał pozytywny wpływ na wizerunek miasta, jako przyjaznego rodzinie, sprzyjającego zdrowemu i aktywnemu stylowi życia. Bardzo ważny jest aspekt zagospodarowania wolnej przestrzeni w zgodzie z oczekiwaniami rodziców i dzieci.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy miasta Grajewo. Przede wszystkim całe rodziny, rodzice i dzieci w wieku od 3 do 14 lat, osoby starsze.

Obszar tematyczny

Obszar tematyczny zadania jest zgodny z zadaniami własnymi gminy, a mianowicie art. 7 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. obejmuje sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Tablica informacyjna o wymiarach ... x ... cm, zwierająca logo BO oraz informację: „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo 2022”500 zł
2zestaw Wieża 1225 184,25 zł
3huśtawka kombinowana10 202,85 zł
4trampolina ziemna12 269,25 zł
5huśtawka ważka podwójna3 661,58 zł
6sprężynowiec konik1 265,67 zł
7sprężynowiec skuter1 356,07 zł
8karuzela wielki wirujący talerz10 281,44 zł
9podciągacz+wypychacz9 686,25 zł
10wahadło+steper7 426,15 zł
11orbitrek + rowerek9 815,40 zł
12narciarz + wioślarz11 494,35 zł
13twister + biegacz8 523,90 zł
142 solarne ławki multimedialne36 162 zł
Łącznie: 147 829,16 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1przeglądy 500 zł